Hva jeg kan tilby

Jeg er privatpraktiserende terapeut og rådgiver som tilbyr samtaler for individer, par, familier, nettverksgrupper, samt ledere og ansatte ved institusjoner og organisasjoner.

Samtalene kan handle om problemstillinger du sliter med selv, eller i forhold til familien, venner, kollegaer eller andre.

Klienter er ikke alltid klar over hva som er deres egentlige problemstilling og hva som er årsakene til at de bærer på tunge følelser. Som terapeut vil jeg hjelpe til med en slik avklaring.

I rådgivende og terapeutiske samtaler bruker jeg ulike faglige teorier og metoder. Min erfaring er at problemer kan ha årsaker på ulike nivåer. For eksempel kan et aktuelt problem som er forårsaket av en aktuell hendelse minne om og aktivere negative opplevelser fra barndom.

Pris
Individuell terapi/rådgivning: Kr. 600 pr. time
Par, familier og nettverksgrupper: Kr. 750 pr. time
Institusjoner og organisasjoner: Pris etter avtale