Om meg

Etter endt sosionomutdanning har jeg valgt videre utdanning og praksis innen flere fagfelt: psykiatri, somatisk medisin og samfunnsvitenskap

  • Psykiatrisk avdeling – Ullevål Sykehus, 2 år som terapeut med undervisning og veiledning i voksenpsykiatri.
  • Nic Wals Institutt, stipendiat med terapi, veiledning og forskning for barne- og ungdomspsykiatri og familier, 5 år hvorav 2 år med forebyggende arbeid i familienes lokalsamfunn.
  • Diakonhjemmets sosialhøgskole, høgskolelektor fra 1977 til 1995.
  • Det medisinsk fakultet ved Universitet i Oslo, Institutt for medisinske atferdsfag, stipendiat og forsker fra 1995 til jeg i 2003 tok min Dr. Philos grad. Tema var effekt av nettverksterapi for pasienter med kronisk somatisk sykdom.
  • Arbeid som terapeut med rusavhengige og veiledning av ledere og ansatte på institusjon i 3 år.
  • Diakonhjemmets Høgskolesenter, amanuensis og professor fra  2003-2012.
  • Gjennom mange år har jeg arbeidet som foreleser og veileder med helse- og sosialutfordringer i kommuner og fylker – faglig og politisk.
  • Mange års erfaring som privatpraktiserende terapeut og rådgiver
  • Forfatter av en rekke artikler og fagbøker